11Quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Lũ Mía, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định (diện tích mỏ 4,98 ha)

Thời gian bắt đầu: 2024-05-07 06:24:13

Thời gian kết thúc: 2024-05-19 19:44:00

Cuộc đấu giá bắt đầu sau:

Ngày: Giờ: Phút: Giây

Hình thức: Đấu giá theo đăng ký.Xem chi tiết

CÁC HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ

1. Đấu giá theo tài sản đăng ký

Cuộc đấu giá với hình thức “đấu giá theo tài sản đăng ký” yêu cầu quý khách phải đăng ký một hoặc một số tài sản mà quý khách quan tâm và chỉ được đấu giá theo những tài sản đó.

Ví dụ: Cuộc đấu giá “Tranh cổ Châu Âu” có 03 bức tranh A, B và C. Quý khách quan tâm và muốn đấu giá bức tranh A và B có thể đăng ký tham gia đấu giá chỉ riêng 2 tài sản này.

2. Đấu giá lần lượt từng tài sản.

Cuộc đấu giá với hình thức “đấu giá lần lượt từng tài sản” cho phép quý khách đấu giá lần lượt từng tài sản từ Lot 1 đến Lot cuối cùng trong cuộc đấu giá. Qúy khách sẽ được cấp một số thẻ đấu giá nhất định, số thẻ đấu sẽ bị trừ đi khi quý khách thắng đấu giá và chấp nhận mua thành công một tài sản bất kỳ trong cuộc đấu giá.

Ví dụ: Cuộc đấu giá “Tranh cổ Châu Âu” có 10 bức tranh và quý khách được cấp 1 thẻ đấu giá. Qúy khách đấu giá lần lượt từ bức tranh thứ 1 đến bức tranh thứ 6 thì thắng đấu giá và xác nhận mua bức tranh đó. Khi ấy, số thẻ đấu của quý khách sẽ bị trừ đi và quý khách không thể tiếp tục đấu những bức tranh tiếp theo.

Đã hiểu
11Quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Lũ Mía, thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định (diện tích mỏ 4,98 ha)
Danh sách tài sản
Thông tin cuộc đấu giá